16.3.2022

Hallituksen esitys - Sosiaalihuolto - Terveydenhuolto - Valvonta - Lausunto

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki

Oikeuskansleri antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta. Oikeuskansleri viittasi lausunnossaan apulaisoikeuskanslerin sosiaalihuollon omavalvonnasta antamaan päätökseen OKV/33/70/2020 ja totesi, että esityksessä korostuu omavalvonnan merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa, minkä vuoksi sen käytännön toimivuus laadun turvaajana tulisi varmistaa.

Oikeuskanslerin mukaan esityksen jatkovalmistelussa tulisi yleisesti arvioida, miten se vahvistaisi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien omavalvonnassa käytännön näkökulmaa. Omavalvonnan tulisi olla osa tosiasiallista asiakas- ja potilastyötä ja sillä tulisi turvata palvelujen laatu. Sen vuoksi myös esityksen vaikutusten arvioinnissa olisi syytä käsitellä omavalvontaan liittyvien velvoitteiden vaikutuksia palvelunjärjestäjien ja -tuottajien käytännön toimintaan. Vaikutusten arvioinnissa olisi perusteltua tuoda esille omavalvonnan merkityksen kasvamisen vaikutukset myös valvontaviranomaisten ohjaus- ja valvontatoimintaan.

Oikeuskanslerin mielestä omavalvonnan toimivuutta ja toteutumista olisi syytä seurata tarkasti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Hänen mukaansa esityksessä olisi perusteluta todeta millä tavoin lain vaikutuksia ja erityisesti omavalvontaa koskevien säännösten käytännön toteuttamista seurataan.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluja olisi yleisesti syytä selkeyttää, jotta niistä saisi kokonaiskuvan esitykseen liittyvistä perustuslaillisista kysymyksistä. Oikeuskansleri mukaan erityisesti esitystä tulisi arvioida yksityisyyden ja henkilötietojen suojan kannalta.

Oikeuskanslerin mielestä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisen osalta esitys tulisi arvioida myös perustuslain hallintotehtävän muulle kuin viranomaiselle antamista koskevan säännöksen kannalta. Esitys tulisi käydä vielä systemaattisesti läpi perustuslain oikeusturvaa koskevan perusoikeuden toteutumisen näkökulmasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.