7.3.2022

Käräjäoikeus - Valmistelu - Viipyminen

Käräjäoikeuden ratkaisun viivästyminen

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen riita-asian valmistelun viivästymisestä. Perinnönjaon moitetta koskeneen riita-asian käsittely oli viivästynyt Oulun käräjäoikeudessa kokonaiskäsittelyajan oltua yli viisi vuotta ja kaksi kuukautta.

Asia oli ollut jossain määrin työläs, muttei oikeudellisesti perinnönjaon moitteena poikkeuksellisen vaikea tai huomattavan laaja. Selvityksestä ei ilmennyt erityistä, joka olisi selittänyt asian käsittelyn huomattavan viipymisen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan oikeudenkäymiskaaren tuomioistuinasian joutuisuus- ja keskitystavoitteet eivät toteutuneet ja erityisen ongelmallista oli suullisten valmisteluistuntojen lukuisuus (10) sekä niiden väliin jääneet viiveet.

Asian päiväkirjaotteen mukaan käräjäoikeus oli ennen asian ratkaisemista pyytänyt asianosaisilta lausumaa neljästi ja kantajat olivat antaneet kymmenen kirjallista lausumaa käräjäoikeudelle, joihin vastapuoli oli antanut omat vastauksensa. Oikeudenkäymiskaaren mukaan asianosaista ei saa kehottaa toimittamaan kirjallista lausumaa useammin kuin kerran, ellei siihen ole erityistä syytä. Vaikka käräjäoikeus ei erikseen kirjallisia lausumia pyytäisikään, kuuluu asianmukaiseen prosessinjohtoon huolehtia, etteivät asianosaiset ryhdy ilman hyvin perusteltua syytä toimittamaan käräjäoikeudelle kirjallisia lausumia ja niihin vastauksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.