10.3.2022

Kansainvälinen sopimus - Lausunto - Palauttaminen

Kansainvälinen yleissopimus henkilöiden suojelusta tahdonvastaiselta katoamiselta

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti palautuskieltoon ja virkavastuun toteutumisen arvioimiseen sekä koulutustarpeisiin, joita sopimuksen voimaan saattaminen aiheuttaa. Esityksen perusteluissa tulisi arvioida yleissopimuksen vaikutusta tarkemmin käännytyksen tai muunlaisen henkilön palauttamisen toimeenpanosta vastaavien viranhaltijoiden virkavastuuseen.

Käännyttämisestä päättävän viranomaisen ja täytäntöönpanon käytännön toteutuksesta huolehtivan poliisiviranomaisen on oltava tietoinen kaikista täytäntöönpanon esteistä. Lisääntyviä velvoitteita koskevat ohjeistukset tulee myös viivytyksettä päivittää asianmukaisesti. Keskeisiä ovat maahanmuuttohallinnon ja poliisihallinnon ohjeistukset sekä näiden hallinnonalojen viranhaltijoiden ja myös tuomioistuinten henkilöstön koulutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.