10.3.2022

Itsemääräämisoikeus - Yhdenvertaisuus - Henkilökohtainen koskemattomuus

Luonnos laiksi sukupuolen vahvistamisesta

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Oikeuskansleri piti lausunnossaan välttämättömänä, että Suomen lainsäädäntö saatetaan Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi poistamalla lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä. Hän piti myös ehdotusta lääketieteellisen selvityksen eriyttämisestä sukupuolen oikeudellisesta vahvistamisprosessista kannatettavana erityisesti esitysluonnoksessa esille tuodun itsemääräämisoikeuden periaatteen vahvistamisen näkökulmasta.

Esitysluonnoksen mukaan sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen yhteydessä henkilön Digi- ja väestötietovirastolle antamassa selvityksessä olisi kyse henkilön omasta selvityksestä kumpaan sukupuoleen hän kokee kuuluvansa. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan se seikka, että selvitykselle ei aseteta tarkempia sisällöllisiä tai muodollisia vaatimuksia, tukee esityksen yhdeksi tavoitteeksi asetettua henkilön itsemääräämisoikeuden vahvistamista.

Esitysluonnos sisälsi ehdotukset siitä, että henkilö voitaisiin vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on VTJ-laissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, ja että Digi- ja väestötietoviraston velvollisuus olisi tehdä välittömästi merkintä vahvistetusta sukupuolesta väestötietojärjestelmään, kun virasto on vahvistanut henkilön sukupuolen. Oikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa tulisi arvioida, mitä mahdollisia vaikutuksia valtiovarainministeriössä vireillä olevalla henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevalla hankkeella on nyt ehdotettavaan säännöskokonaisuuteen.

Edellytyksenä sukupuolen vahvistamiselle olisi myös, että henkilö olisi täysi-ikäinen. Ehdotonta ikärajaa sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle ei esitysluonnoksen mukaan voida pitää täysin sopusoinnussa lapsen oikeuksien kanssa. Se, millä edellytyksillä ja menettelyllä sukupuolen vahvistaminen tulisi olla mahdollista lapsille, edellyttää esitysluonnoksen mukaan kuitenkin lasten oikeuksien ja yleisperiaatteiden huolellista punnintaa. Tällainen punninta ei kuitenkaan ollut kuulunut esityksen valmisteluun, vaan asian selvittäminen edellyttää esitysluonnoksen mukaan perusteellista jatkovalmistelua.

Oikeuskansleri katsoi lausunnossaan, että ratkaisu edellä mainitun, sukupuolen vahvistamista koskevan asiakokonaisuuden kannalta varsin keskeisen kysymyksen siirtämisestä jatkovalmisteltavaksi myöhempään ajankohtaan on valitettava. Hän piti erittäin tärkeänä, että selvitystyötä jatketaan ja jatkovalmistelu asiasta käynnistetään nopeasti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.