2.3.2022

Tuomioistuin - Ohje - Kieli

Tuomioistuinten tietojärjestelmien ruotsinkielinen ohjeistus ja tukipalvelut

Apulaisoikeuskansleri saattoi Tuomioistuinviraston tietoon käsityksensä tietojärjestelmien ruotsinkielisten käyttöohjeiden merkityksestä asiassa, jossa tuomioistuinten AIPA- ja HAIPA-asianhallintajärjestelmistä ei ollut ruotsinkielisiä käyttöohjeita käyttöönottotilanteessa. Asia oli sittemmin korjattu Tuomioistuinvirastossa.

Tietojärjestelmien toimivuudella ja asianmukaisella ohjeistuksella mahdollistetaan tuomiovaltaa käyttävien tuomioistuinten toimintaedellytykset ratkaista niillä käsiteltävänä olevat asiat siten, että kansalaisten perustuslain mukainen oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa tulee turvatuksi. Mikäli tuomioistuimissa käytettäviin keskeisiin tietojärjestelmiin ei ole saatavilla asianmukaista ruotsinkielistä ohjeistusta, saattaa tämä asettaa ruotsinkieliset tuomioistuimet ja niissä asioivat kansalaiset perusteettomasti muita epäedullisempaan asemaan.

Apulaisoikeuskansleri otti asian tutkittavaksi omana aloitteena Turun hovioikeuden
tarkastuskertomuksessa ilmenneiden tietojen perusteella ja asiassa tutkittavana oli myös
asianhallintajärjestelmiä koskevan ruotsinkielisen ICT-tuen puuttuminen. Tämän osalta
Tuomioistuinvirastoa pyydettiin ilmoittamaan viimeistään 31.5.2022 ruotsinkielisten tukipalveluiden kehittämiseksi mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä ja arvionsa tilanteesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.