22.2.2022

Hyvä hallinto - Viipymien - Vastaus

Tiedusteluun vastaamisen joutuisuus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Puolangan kunnan huomiota velvollisuuteen vastata tiedusteluihin kohtuullisessa ajassa. Kantelijan kysymyksiin vastaaminen oli kestänyt kunnalta kantelussa tarkoitetussa asiassa lähes puoli vuotta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisella on velvollisuus vastata asiallisiin, selkeisiin ja riittävästi yksilöityihin toimivaltaansa kuuluviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Tiedustelun ja siihen vastaamisen arviointi edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Oleellista on, ettei kysyjä jää epätietoiseksi siitä, ollaanko hänelle vastaamassa vai ei. Kysymysten ja tiedustelujen suuri määrä ei sellaisenaan ole hyväksyttävä perustelu vastaamisen kohtuuttomalle viipymiselle. Viranomaisen velvollisuutena on huolehtia hallintonsa järjestämisestä siten, että laissa säädetyistä tehtävistä ja velvollisuuksista voidaan suoriutua. Kunnan on siten huolehdittava siitä, että sille saapuvat tiedustelut ja kysymykset ohjautuvat oikeiden henkilöiden vastattaviksi, että kysymyksiin ja tiedusteluihin vastataan kohtuullisessa ajassa ja että sen palveluksessa olevat tuntevat hyvää hallintoa koskevan sääntelyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.