18.2.2022

Viipyminen - Hyvä hallinto - Lainhuuto

Lainhuutohakemuksen käsittely kesti viisi vuotta

Apulaisoikeuskansleri antoi Maanmittauslaitokselle huomautuksen asian viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten vastaisesta menettelystä. Hän kiinnitti Maanmittauslaitoksen huomiota lisäksi viivytyksettömään vastaamiseen asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottoihin sekä palveluperiaatetta ja neuvontaa koskevien hallintolain säännösten noudattamiseen.

Hakijan lainhuutohakemuksen käsittely Maanmittauslaitoksessa oli kestänyt hieman yli viisi vuotta. Kantelijat eivät olleet myöskään aina saaneet vastausta asian käsittelyvaihetta koskeviin tiedusteluihinsa.  

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Maanmittauslaitoksen antamasta selvityksestä ei ilmennyt hyväksyttävää perustetta hakemuksen huomattavan pitkälle käsittelyajalle. Hyväksyttävänä perusteena ei voitu pitää sitä, että asiassa oli haluttu saada aikaan asiakkaan kannalta myönteinen lopputulos ja että asiakkaat olivat toimineet aktiivisesti asian selvittämiseksi. Apulaisoikeuskansleri piti lainhuudon hakijan kannalta erittäin tärkeänä sitä, että vaikeaankin lainhuudatusasiaan hankitaan saatavilla oleva selvitys mahdollisimman joutuisasti ja asia ratkaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisun jälkeen hakijalla on heti mahdollisuus käyttää tarvittaessa säännönmukaisia muutoksenhakukeinoja ja saada näin ollen asiansa oikeellisuus uudestaan arvioitavaksi muutoksenhakuasteissa.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että Maanmittauslaitoksen olisi tullut pyrkiä vastaamaan asian käsittelyvaihetta koskeviin tiedusteluihin siitä huolimatta, että asia oli ollut erityisen hankala, eikä varmaa arviota asian ratkaisuajankohdasta ole ollut antaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.