14.2.2022

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjapyyntö - Julkisuuslaki - Käsittelyaika - Viipyminen

Asiakirjapyynnön käsittelyn viivästyminen sosiaali- ja terveysministeriössä

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain noudattamiseen.

Ministeriö oli vastannut kantelijan alkuperäiseen asiakirjapyyntöön 16 päivän kuluttua siitä, kun se oli vastaanottanut asiakirjapyynnön. Ministeriö oli tuolloin antanut kantelijalle kaksi asiakirjaa liitteineen. Ministeriö ei ollut selvityksessään esittänyt syitä, miksi näitä asiakirjoja ei ollut annettu kantelijalle välittömästi asiakirjapyynnön vastaanottamisen jälkeen tai asiakirjapyynnön käsittely oli kestänyt yli kaksi viikkoa.

Kantelija oli tämän jälkeen muilta osin täsmentänyt asiakirjapyyntöään. Täsmennetyn asiakirjapyynnön käsittely oli ministeriössä kestänyt yli viisi kuukautta.

Ministeriö oli selvityksessään muun ohella vedonnut koronaviruspandemiasta johtuvaan juridisen osaamisen resurssivajeeseen kantelijan asiakirjapyynnön pitkittynyttä käsittelyaikaa selittävänä tekijänä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka koronaviruspandemialla oli kiistatta ollut vaikutusta nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriön toimintaan, oli kantelijan asiakirjapyynnön käsittely ministeriössä viivästynyt. Apulaisoikeuskansleri totesi laillisuusvalvontakäytännössä vakiintuneesti katsotun, että viranomaisen tulee huolehtia tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta myös niissä tilanteissa, kun resurssit ovat niukat tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia. Näissäkään olosuhteissa ministeriö ei ole vapautettu noudattamasta lakia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.