21.12.2021

Oleskelulupa - Turvapaikanhakija - Viipyminen

Turvapaikka-asian käsittelyn viipyminen

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota turvapaikka- ja oleskelulupa-asioiden käsittelyaikojen jatkuvan seurannan tärkeyteen. Maahanmuuttovirasto ei ollut käsitellyt kantelijan turvapaikka-asiaa ilman aiheetonta viivytystä. Käsittely oli kestänyt kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun hallinto-oikeus oli palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Kantelijan työntekijän jatko-oleskelulupa-asiaa ei ollut käsitelty laissa säädetyssä neljän kuukauden enimmäiskäsittelyajassa, vaan hakemuksen käsittely oli kestänyt noin 10 kuukautta. Oleskelulupa-asian käsittely oli siten viivästynyt.

Seuraamusta arvioidessaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon Maahanmuuttovirastossa jo tehdyt toimenpiteet sen varmistamiseksi, että myös ns. priorisoimattomat turvapaikkahakemukset nyttemmin tulevat nopeammin käsitellyiksi ja kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden oleskelulupahakemukset on erotettu käsiteltäviksi erikseen. Oleskelulupa-asian viipyminen johtui sen päätymisestä inhimillisen virheen vuoksi väärään työjonoon.

Päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.