3.9.2021

Haaste - Rangaistus - Syyteoikeus - Tuomio - Vanhentuminen

Viivästys haasteen antamisessa, rangaistukseen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta ym.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä haasteen antamisessa ja rangaistukseen tuomitsemisessa. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta kahdesta rikoksesta, joista toisen syyteoikeus oli ennättänyt vanhentua ennen haasteen antamista vastaajalle tiedoksi. Aikaa käräjäoikeudessa asian vireille tulosta rikoksen syyteoikeuden vanhentumiseen oli ollut yli neljä kuukautta. Haasteen antamiselle ajoissa ei ollut ollut mitään estettä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan käräjätuomari oli asiassa laiminlyönyt antaa haasteen lain edellyttämällä tavalla viipymättä.

Käräjätuomari ei ollut havainnut syytekohdassa tarkoitetun rikoksen vanhentumista, vaan oli käsitellyt sitä pääkäsittelyssä ja tuominnut siitä vastaajan rangaistukseen.  Lisäksi hän vielä oli asiassa virheellisesti ottanut rangaistusta alentavina seikkoina huomioon vastaajalle tuomitut kaksi aiempaa ehdollista vankeusrangaistusta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarin tehtävien ydinalueella ja omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan enää voi seurata, on luonteeltaan vakava virhe, joka vaarantaa vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa vastaajalle ei kuitenkaan ollut aiheutunut siitä haitallisia täytäntöönpanoseurauksia tai muutakaan vahinkoa asian asianosaisille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.