26.5.2021

Kalastus - Kalastusoikeus - Korvaus

Tenojoen kalastuksen järjestäminen

Kantelussa arvosteltiin maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskuksen menettelyä Tenojoen kalastuksen järjestämisessä. Kantelussa epäiltiin muun muassa, että maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskus eivät ole toimineet lain mukaisesti hyväksyessään paikallisten henkilöiden omistamien tilojen kalastusoikeuden ja vuokrasopimusten käytön Tenon kalastussopimuksen erityislupakiintiön kalastuslupien varaamisessa ja ostamisessa. Sen lisäksi viranomaiset ovat kantelun mukaan sallineet vuokrasopimusten villin myynnin. Kantelussa pyydettiin selvittämään myös erityislupakiintiön kalastuslupien kalastusoikeuden sisältö. Toisessa samassa yhteydessä käsitellyssä kantelussa arvosteltiin lisäksi kalakorvauslain soveltamista ja täytöntöönpanoa.

Apulaisoikeuskansleri otti ratkaisussaan huomioon sen, että hallinto-oikeus oli huhtikuussa 2021 ottanut kantaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisuun, joka koski Tenojoen erityistä kalastuslupakiintiötä. Hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen osittain tutkimatta ja muilta osin hylännyt sen.  Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa huomioitiin myös se, että maa- ja metsätalousministeriö antoi maaliskuussa 2021 eduskunnalle hallituksen esityksen Tenojoen kalastussopimuksen voimaansaattamislain 12 §:n muuttamisesta, ja esityksen käsittely eduskunnassa oli kesken. Esityksessä ehdotettiin täsmennettäväksi kalastuslupien kokonaismäärän vahvistamisen ja lupien jakautumisen edellytyksiä sekä vesialueen omistusta koskevaa sääntelyä.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan kantelujen perusteella ei ilmennyt sellaista maa- ja metsätalousministeriön tai ELY-keskuksen lainvastaista menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä, joka antaisi aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin.

Kalakorvauslain soveltamisen osalta apulaisoikeuskansleri pyysi maa- ja metsätalousministeriötä ilmoittamaan 31.12.2021 mennessä ajantasaiset tiedot siitä, miten lain täytäntöönpano on edennyt.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.