14.5.2021

Vero - Maksu - Lausunto

Lausunto ehdotukseen rajata verojen käteismaksua ilman palvelumaksua

Veronkantolaissa ja veronkannosta annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa on säädetty mahdollisuudesta maksaa Verohallinnon kantamat verot käteisellä ilman maksamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia niiden pankkien tai rahalaitosten toimipisteisiin, joiden kanssa valtio on tehnyt sopimuksen käteissuoritusten vastaanottamisesta. Valtiovarainministeriön vero-osasto on harkinnut verojen käteismaksun rajaamista ilman maksajalle aiheutuvaa palvelumaksua enintään 1 000 euron suorituksiin ottaen huomioon muun muassa käteismaksujen vähäisen määrän sekä rahanpesulainsäädännön. Korttisuoritusten osalta verot voitaisiin ehdotuksen mukaan maksaa ilman palvelumaksua enintään 5 000 euroon saakka.

Ehdotusta harkittaessa tulee oikeuskanslerin näkemyksen mukaan edelleen kiinnittää huomiota muun ohessa oikeuskanslerin 6.9.2001 (Dnro 46/1/00) esittämään kannanottoon, joka myöhemmin johti siihen, että edellä mainittuihin säädöksiin sisällytettiin vaihtoehto maksaa verot tiettyihin maksupaikkoihin ilman maksamisesta aiheutuvia kuluja. Oikeuskansleri katsoi vero-osaston käsillä olevaa ehdotusta arvioidessaan, että vaikka verojen, maksujen ja muiden suoritteiden maksujärjestelmät yhteiskunnan muuttuessa ja digitalisoituessa kehittyvät ja esimerkiksi sähköinen asiointi lisääntyy, ja vaikka pankkien palvelutarjonta erityisesti käteispalvelujen osalta supistuu, olisi jatkossakin huolehdittava siitä, ettei verovelvollinen/maksaja joudu käyttämään maksutapaa, jossa julkisen vallan kontrollin ulkopuolella olevat palvelumaksut voisivat muodostua kohtuuttoman korkeiksi ja siten pakollisen julkisen maksun suorittamiseen liittyväksi lisävelvoitteeksi. Oikeuskanslerin alustavan arvion mukaan ehdotus ei ollut perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden ja hyvään hallintoon kuuluvan palveluperiaatteen näkökulmasta ongelmaton.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.