16.4.2021

Asiakirjapyyntö - Viipyminen

Käräjäoikeuden menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöihin vastaamisessa.

Kantelijan asiakirjapyyntö oli saapunut käräjäoikeudelle toukokuussa 2020. Kantelijan pyytämä haastehakemus oli tullut julkiseksi asian istuntokäsittelyssä marraskuussa 2020. Haastehakemus oli toimitettu kantelijalle heti oikeuskanslerinviraston yhteydenoton jälkeen tammikuussa 2021.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjäoikeuden olisi tullut noudattaa julkisuuslaissa säädettyä viivytyksettömyysvaatimusta ja kahden viikon määräaikaa. Käräjäoikeus ei ollut vastannut mainitussa määräajassa kantelijan asiakirjapyyntöön haastehakemuksen tultua julkiseksi. Kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut siten käsitelty julkisuuslaissa edellytetyin tavoin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.