11.6.2020

Asiakirjapyyntö - Julkisuuslaki - Päätös

Asiakirjapyynnön käsittely

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston huomiota julkisuuslain 14 §:n soveltamiseen asiakirja- ja tietopyyntöjen käsittelyssä. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ei ollut antanut kantelijoiden pyytämää asiakirjaa/tietoa, koska sillä ei ilmoituksensa mukaan sitä ollut. Apulaisoikeuskansleri viittasi ylimpien laillisuusvalvojien vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön ja totesi, että asiakirja- ja tietopyyntöjen käsittelyssä on meneteltävä julkisuuslain mukaisesti niissäkin tapauksissa, kun viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa tai tietoa. Viranomaisen on siten aina kieltäytyessään asiakirjan tai tiedon antamisesta muun muassa tiedusteltava, haluaako pyytäjä saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi. Asiakirjan tai tiedon pyytäjälle on hänen niin halutessaan annettava muutoksenhakukelpoinen päätös.

Virasto ei ollut antanut kantelijoille julkisuuslain mukaisesti tietoa mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi eikä tiedustellut haluavatko kantelijat asiassa ratkaisun tai antanut asiakirja-/tietopyyntöön ratkaisua, joten menettely ei tältä osin ole ollut julkisuuslain mukaista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.