12.12.2019

Hyvä hallinto - Kunnallishallinto - Kuuleminen

Päiväkodin sijoittamista koskevan asian käsittely

Kaupungin menettely päiväkodin sijoittamisen valmistelussa ja siitä tiedottamisessa eivät olleet hyvä hallintotavan mukaisia. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin tietoon näkemyksensä hyvän hallinnon mukaisesta menettelystä.

Alueen asukkaat eivät kokeneet tulleensa riittävällä tavalla kuuluksi asian valmistelussa. Kaupungin selvityksestä ei käynyt selkeästi ilmi, miten se oli huolehtinut hankkeen tiedottamisesta ja alueen asukkaiden mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa päiväkodin sijainnista päättämiseen ennen rakennuslupahakemuksen vireilletuloa.

Asian valmistelu ja päätöksenteko ei ollut avointa. Kaupunki ei tehnyt päiväkodin sijainnista selkeää päätöstä, eikä alueen asukkaille ollut selvää, kuka olisi ollut toimivaltainen päättämään asiasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.