5.12.2019

Hyvä hallinto - Tietosuoja - Viipyminen

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa kesti liian kauan

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota asian käsittelyn ja neuvonnan viivytyksettömyyteen.

Kantelija oli saattanut asiansa vireille tietosuojavaltuutetun toimistossa keväällä 2016 kahdella eri yhteydenotolla. Asia oli ratkaistu marraskuussa 2019.

Apulaisoikeuskanslerin tietosuojavaltuutetulta saaman selvityksen mukaan kantelijan kirjoituksen käsittelyn viipymiseen syynä oli muun muassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo toukokuussa 2018. Selvityksessä tuodaan myös esiin, että tietosuojavaltuutetun toimisto on eri yhteyksissä pyrkinyt tuomaan esiin resurssien niukkuudesta johtuvat ongelmat. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asian käsittelyaika on ollut kohtuuttoman pitkä erityisesti asian luonne huomioon ottaen. Kantelun tarkoittama asia on ollut selkeä ja suppea eikä edes kuulunut tietosuojavaltuutetuin toimivaltaan. Yli kolme ja puoli vuotta asian vireille saattamisen jälkeen toimistosta kantelijalle annettu muihin toimenpiteisiin ohjaava neuvonta on käytännössä merkityksetöntä.

Apulaisoikeuskansleri on ottanut omana aloitteenaan tutkittavaksi käsittelyn viivytyksettömyyden tietosuojavaltuutetun toimistossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.