3.12.2019

Perusteleminen - Poliisi - Virkanimitys

Poliisin virkanimitysten perustelut olivat puutteelliset

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota huolellisuuteen nimitysmuistioiden laadinnassa sekä siihen, että hakijoille ilmoitetaan nimityksistä virkamieslain mukaisesti.

Kantelussa arvosteltiin poliisilaitoksen menettelyä viran sekä määräaikaisen virkasuhteen virkanimityksissä. Apulaisoikeuskanslerille toimitetuista selvityksistä kävi ilmi, että nimitysmuistiossa tehty ansiovertailu oli puutteellinen. Muistioista ei ilmennyt, että kantelijalla oli ollut viran hakuilmoituksessa edellytetty voimassa oleva yleisjohtolisenssi. Nimitysmuistioissa oli arvoitu kantelijan hakemuksessaan ilmoittamaa esimieskokemusta puutteellisesti suhteessa muihin hakijoihin. Yleisjohtolisenssi ja hakijoiden esimieskokemus olivat olleet merkityksellisiä seikkoja virkoja täytettäessä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ansiovertailu on ollut nimitysmuistioissa puutteellinen.

Apulaisoikeuskansleri muistutti, että hän voi arvioida suoritettuja ansiovertailuja lähinnä nimitysmuistioiden ja asiassa saatujen selvitysten perusteella siitä näkökulmasta, onko ansiovertailu tehty harkintavallan rajoissa. Sen sijaan hän ei voi tehdä ansiovertailua viranhakijoiden kesken uudelleen, eikä varsinkaan ottaa kantaa siihen, kuka hakijoista olisi tehtävään henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin tai kuka hakijoista olisi tullut nimittää virkaan.

Määräaikaisen virkasuhteen valintapäätöksestä ei tiedotettu hakijoille virkamieslain edellyttämällä tavalla. Laissa säädetty oikeus saada perusteltu päätös on yksi hyvän hallinnon takeista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.