26.11.2019

Hyvä hallinto - Neuvonta

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeistus aiheutti epätietoisuutta

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Ruokaviraston huomiota siihen, että luonnonmukaista tuotantoa koskevien ohjeiden tulisi olla riittävän selkeät ja ymmärrettävät siten, ettei niiden perusteella synny epätietoisuutta menettelytavoista.

Kantelija oli saanut ELY-keskukselta luonnonmukaista kauraa koskevan markkinointikiellon, koska hän oli käyttänyt kevään 2016 kylvöissä tavanomaisesti tuotetun kauran siementä. Hän ei ollut hakenut ELY-keskuksesta määräajassa lupaa saada käyttää tavanomaista siementä. Elintarviketurvallisuusvirastosta (nyk. Ruokavirasto) oli myöhemmin ilmoitettu, että hänen kylvämänsä kaura oli viraston antaman yleisen luvan piirissä 9.5.-5.9.2016. Kantelija katsoi, ettei ELY-keskuksen lupaa olisi tämän vuoksi tarvittu siemenille, jotka kylvettiin 14.5.2016.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asiaa koskevissa Ruokaviraston laatimissa ohjeissa ollut riittävän selkeästi tuotu esiin sitä, missä tapauksissa viljelijä ei tarvitse ELY-keskukselta haettavaa lupaa, jos voimassa on edellä mainittu yleinen lupa. Myös tapa, millä kylvöajankohta tulee todentaa, jäi ohjeiden perusteella epäselväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.