26.8.2019

Esteellisyys - Korkein hallinto-oikeus - Perusteleminen - Purku

Purkuhakemukseen annetun päätöksen perusteleminen

Oikeuskansleri otti ratkaisussaan kantaa perustelujen riittävyyteen korkeimman hallinto-oikeuden purkuhakemukseen antamassa päätöksessä. Korkein hallinto-oikeus oli antamassaan päätöksessä esittänyt sovellettavat lainkohdat, jolla se oli hylännyt purkuhakemuksen. Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että tämä on eräänlainen standardiperustelu.

Samalla oikeuskansleri viittasi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019), joka tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Uuden lain mukaan purkuasiassa annettavaa päätöstä voidaan perustella esittämällä pelkästään sovelletut lainkohdat, jollei asian luonne edellytä muita perusteluja. 

Ylimääräinen muutoksenhaku koski maantielain mukaista tiesuunnitelmaa koskevaa asiaa. Kantelijan mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut perehdytty purkuhakemukseen huolella ja annettua päätöstä olisi tullut perustella enemmän. Oikeuskanslerin mukaan purkuhakemuksen hylkäävän ratkaisun perustelut täyttivät perusteluille asetettavat vaatimukset, eikä asiassa ylitetty tuomioistuimelle kuuluvaa harkintavaltaa eikä sitä käytetty väärin. Kantelu ei johtanut laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin. Purkuhakemukseen annettavan ylimmän tuomioistuimen päätöksen perustelujen riittävyyttä suhteessa asian luonteesta johtuviin vaatimuksiin käsitellään myös oikeuskanslerin päätöksessä asiassa OKV/631-636/1/2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.