14.6.2019

Ahvenanmaa - Hallituksen esitys - Kielilaki - Kuuleminen

Valtiovarainministeriön menettely lainvalmistelua koskevassa kuulemisessa

Oikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan valtiovarainministeriön menettelyn energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamista koskevan hallituksen esityksen valmistelussa. Ministeriö oli lähettänyt  esitysluonnoksen lausunnolle Ahvenanmaan maakunnalle, joka ei kuitenkaan ilmoituksensa mukaan pystynyt lausumaan esitysluonnoksen asiasisällöstä sen vuoksi, että käytössä ei ollut kokonaan ruotsinkielistä käännöstä.

Selvityksen mukaan kyse oli luonteeltaan teknisistä energiaverolainsäännön muutoksista. Oikeuskansleri totesi, että ministeriö ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa katsoessaan, että kyseisissä lakiehdotuksissa ei ollut kyse Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetulla tavalla maakunnan kannalta erityisen tärkeistä laeista tai kielilaissa tarkoitetulla tavalla asian erityisen suuresta merkityksestä ruotsinkieliselle väestölle. Näin ollen edellä mainittujen säännösten noudattamiseksi voitiin tässä tapauksessa pitää riittävänä, että ministeriö lähetti lausunnolle säädösehdotuksen pääasiallisen sisällön sekä pykälät ruotsinkielellä.

Oikeuskanslerin mukaan ministeriön menettely ei kuitenkaan kuulemisen osalta täyttänyt hyvän lainvalmistelun vaatimuksia. Lakiesityksiä koskevan kuulemisen tarkoituksena on toteuttaa eri sidosryhmien ja yleisön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhdenvertaisesti lausunnon kohteena olevien asioiden valmisteluun. Tämä edellyttää sitä, että sekä lausuntojen antamiselle että niiden huomioon ottamiselle varataan valmistelussa riittävä aika ja että lausuntopyynnöt ja luonnokset hallituksen esityksiksi ovat saatavissa molemmilla kansalliskielillä. Näin ei tässä tapauksessa oikeuskanslerin mukaan ollut.

Oikeuskansleri otti huomioon sen, että ministeriön oli tullut muuttaa jo valmisteltu esitysluonnos vastaamaan budjettiriihessä tehtyjä päätöksiä lainsäädännön yksityiskohtien ja vaikutusarvioiden osalta ja poliittisesta päätöksentekoprosessista johtuva jatkovalmistelun kireä aikataulu oli vaikuttanut siihen, että käytettävissä oleva aika kääntämiselle ja lausunnon antamiselle on ollut niukka molemmilla kansalliskielillä.

Oikeuskansleri totesi, että lainvalmistelun aikataulut tulee asettaa siten, että esitysten valmistelulle ja poliittisten linjausten yhteensovittamiselle virkamiesvalmistelun kanssa sekä esitysten kääntämiselle ja niistä kuulemiselle varataan riittävä aika. Tämä edellyttää oikeuskanslerin mukaan toimenpiteitä sekä poliittiselta että virkamiesjohdolta. Aikataulupaineissakin lainvalmistelun ja siihen olennaisena osana kuuluvan kuulemisen lähtökohtana tulee olla toimiminen hyvän lainvalmistelutavan mukaisesti.  Oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota hyvän lainvalmistelun ohjeisiin sekä hyvän lainvalmistelun vaatimuksista esittämäänsä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.