28.2.2019

Asiakirjapyyntö - Julkisuus

Tietopyynnön käsittely ei ollut lainmukaista

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Suomenlinnan hoitokunnan huomiota julkisuuslaissa säädettyihin velvoitteisiin ilmoittaa asiakirjan pyytäjälle asiakirjan antamisesta kieltäytymisen syy ja antaa asiakirjapyyntöön tarvittaessa muutoksenhakukelpoinen päätös. 

Kantelija pyysi sähköpostitse selvitystä niistä asunnoista, joiden osalta oli allekirjoitettu vuokrien korotussopimus. Mikäli pyyntöön ei suostuttaisi, hän pyysi asiassa valituskelpoisen päätöksen. Kantelija ei saanut pyytämiään tietoja eikä päätöstä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeus saada perusteltu päätös ja hakea päätökseen muutosta ovat hyvän hallinnon keskeisiä oikeusturvatakeita. Asiakirjan pyytäjällä on julkisuuslaissa turvattu oikeus halutessaan saada hallintolain mukaisesti perusteltu päätös siitä, miksi pyydettyä asiakirjaa ei anneta.  Hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu arvioida päätöksen sisällöllinen lainmukaisuus. Mikäli viranomainen ei tee julkisuusasiassa päätöstä, asiakirjan pyytäjä ei voi käyttää hänelle perustuslaissa turvattua oikeutta saada päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.