28.11.2018

Ammatti - Laki - Ministeriö - Ohje - Sosiaalihuolto

Kelpoisuus toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa

Apulaisoikeuskanslerin sijainen otti omasta aloitteestaan tutkittavaksi asian, joka koski Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) 27.11.2017 tarkentamaa ohjetta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaisesta toimimisesta tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa. Ohje oli annettu sosiaali- ja terveysministeriön kirjeessään STM/577/2017 antaman ohjauksen mukaisesti. Tarkennetun ohjeen mukaan avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot mahdollistavat tilapäisen toimimisen sosiaalityöntekijän ammatissa tietyin edellytyksin. Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeessään viitannut lainsäätäjän tarkoitukseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hallituksen esityksessä sosiaalihuollon ammattihenkilölain 12 §:ään ehdotettiin ilmaisua, jonka mukaan ”laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistettavan ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen”. Säännös muutettiin lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä sosiaalityöntekijänä toimimisen osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti muotoon ”sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun”. Tämän vuoksi lainsäätäjän tarkoitus ei ilmene sellaisenaan hallituksen esityksen lain 12 §:ää koskevista yksityiskohtaisista perusteluista.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan avoimessa yliopistossa opiskelun lukeminen säännöksessä mainituksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeluksi on vähintäänkin tulkinnanvaraista, ellei peräti säännöksen sanamuodon vastaista. Jos tilapäisen sosiaalityöntekijän ammatissa toimimisen edellytyksiä halutaan laajentaa työvoiman saannin helpottamiseksi ja sosiaalihuollon palvelujen antamisen turvaamiseksi, tämä olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan perusteltua tapahtua säännöstä muuttamalla ja sen tulkinnanvaraisuus samalla poistamalla. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi esittämänsä näkemyksen sosiaali- ja terveysministeriön sekä Valviran tietoon. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.