19.9.2018

Asiakirjapyyntö - Käsittely - Neuvonta - Rakennusvalvonta - Vastaus

Rakennusvalvonnan tulee vastata tieto- ja asiakirjapyyntöihin

Kantelijat olivat olleet useaan otteeseen yhteydessä rakennusvalvontaan naapurin luvattoman terassi- ja aitarakennelman vuoksi ja pyytäneet asiaa koskevia tietoja ja mm. lupa-asiakirjoja. Heidän tiedusteluihinsa ja asiakirjapyyntöihinsä ei kuitenkaan ollut vastattu, tai niihin oli vastattu puutteellisesti ja ristiriitaisesti. Asia muuttui valvonta-asiasta toimenpidelupa-asiaksi. Naapurille myönnettiin toimenpidelupa kantelijoita kuulematta, ja lautakunta kumosi toimenpidelupapäätöksen ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunki esitti selvityksessään tieto- ja asiakirjapyyntöihin vastaamatta jättämisen syyksi mm. sähköisen asianhallintajärjestelmän ongelmat ja rakennusvalvonta lisäksi puutteelliset resurssit. Kaupunki katsoi, että kuulemisessa ja tietojen antamisessa tapahtuneet virheet korjautuvat, kun lupaprosessi valmistellaan uudelleen. Asiaa ei kantelua ratkaistaessa ollut vielä ratkaistu uudelleen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei asiassa ollut menetelty viranomaisen palveluperiaatetta, neuvontavelvollisuutta, käsittelyn viivytyksettömyyttä ja asiakirjan antamista koskevien säännösten mukaisesti. Kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan huomiota kiinnitettiin mainittujen säännösten noudattamiseen ja hyvän hallintotavan mukaiseen käsittelyyn. Lisäksi päätös saatettiin kaupunginhallituksen tietoon, koska selvityksestä ilmeni, että kaupungin rakennusvalvontayksikkö ja konsernihallinnon hallintoyksikkö olivat pitäneet osasyynä asian pitkittymiseen sekä tieto- ja asiakirjapyyntöihin vastaamattomuuteen puutteellisia resursseja. Kaupunginhallitusta pyydettiin ilmoittamaan 31.12.2018 mennessä, miten kantelijoiden tieto- ja asiakirjapyyntöihin oli vastattu. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan, kun kantelussa tarkoitettu lupa-asia oli ratkaistu uudelleen.

Kaupungin rakennusvalvontayksikkö ilmoitti pyydetyssä määräajassa, että toimenpidelupa oli hakijan kanssa sovittu raukeamaan. Lisäksi selostettiin, miten kantelijoiden tieto- ja asiakirjapyyntöihin oli vastattu. Kaupunginhallitus oli apulaisoikeuskanslerin ratkaisun jälkeen päättänyt pyytää kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta viipymättä selvitystä, mihin toimenpiteisiin ryhdytään tai on ryhdytty, jotta tapaus ei toistu. Vt. rakennusvalvontapäällikkö ilmoitti kaupunginhallituksen selvityspyynnön johdosta, että toimenpidelupien käsittelyä on pyritty selkeyttämään rakennusjärjestyksen muutoksella. Lisäksi rakennusvalvontayksikkö oli siirtynyt rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyssä täysin sähköiseen toimintamalliin, joka mahdollistaa rakennuslupaprosessien ajantasaisen seurannan. Asiakirja- ja tietopyynnöt tullaan jatkossa ohjaamaan sähköiseen asiointijärjestelmään, eikä tietopyyntöjen käsittely näin ole yksittäisen työntekijän varassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.