5.9.2018

Esitutkinta - Poliisi - Rikosilmoitus - Sähköinen asiointi

Poliisilaitosten menettely ilmoitusjäljennösten lähettämisessä

Kantelija ei ollut saanut sähköisesti tekemistään rikosilmoituksista ilmoitusjäljennöksiä, vaikka hän oli sähköisiä ilmoituksia tehdessään tätä koskevan pyynnön yleensä rastittanut.

Poliisilaitoksen A selvityksestä oli käynyt ilmi, että kantelija oli pyytänyt saada kahdesta sähköisesti tekemästään rikosilmoituksesta ilmoitusjäljennökset postitse. Hänelle ei ollut kuitenkaan niitä toimitettu. Toiseen rikosilmoitukseen oli tehty keskeytyspäätös samana päivänä, mistä syystä ilmoitusjäljennöksen erillinen lähettäminen oli ollut ilmeisen tarpeetonta. Tältä osin poliisilaitoksen menettely ei antanut aihetta arvostelulle. Sen sijaan toisesta rikosilmoituksesta olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan tullut lähettää kantelijan pyytämä ilmoitusjäljennös.

Kantelun ja poliisilaitoksen B selvityksen perusteella oli jäänyt epäselväksi, oliko kantelija sähköistä rikosilmoitusta tehdessään pyytänyt itselleen ilmoitusjäljennöstä ja oliko hänelle sitä toimitettu. Poliisilaitos esitti kuitenkin käsityksenään, ettei kantelijalle ollut syystä tai toisesta ilmoitusjäljennöstä lähetetty, vaikka hän oli sitä erikseen pyytänyt.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että mikäli asianomistaja oli sähköistä rikosilmoitusta tehdessään pyytänyt saada ilmoitusjäljennöksen, tuli se hänelle ilman erillistä pyyntöä toimittaa. Lisäksi oli huomattava, että esitutkintalain 3 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan asianomistajalle on lähtökohtaisesti joka tapauksessa annettava kirjallinen vahvistus ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitusjäljennöksen tai kirjallisen vahvistuksen erillinen toimittaminen heti rikosilmoituksen kirjaamisen jälkeen ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan ollut kuitenkaan tarpeen niissä tapauksissa, joissa oli odotettavissa, että tutkinnan päätös tullaan tekemään välittömästi ilmoituksen saapumisen jälkeen. Ilmoitusjäljennöksen ja vaihtoehtoisesti esitutkintalain tarkoittaman kirjallisen vahvistuksen merkitys korostui niissä tapauksissa, joissa esitutkinta kestää kauemmin tai tutkinnan päätös tehdään myöhemmin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi näkemyksensä rikosilmoitusten ilmoitusjäljennösten lähettämisestä asianomistajille poliisilaitosten tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.