31.8.2018

Hallintopäätös - Muutoksenhaku - Perusteleminen - TE-toimisto

TE-toimiston päätöksen perusteleminen ja muutoksenhakuohje

Työ- ja elinkeinotoimiston työvoimakoulutuksen (muuntokoulutus) valintapäätöksen mukaan koulutukseen hakeneelle kantelijalle ei ollut voitu varata opiskelijapaikkaa, koska sopivia hakijoita oli ollut enemmän kuin opiskelupaikkoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että valintapäätöksen perustelut eivät olleet olleet hallintolaissa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty huomioon ottaen riittävät. Oikeuskanslerinvirastolle annetuissa työ- ja elinkeinotoimiston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen selvityksissä hakijan muuntokoulutukseen valitsematta jättämiselle esitetyt perustelut olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tullut esittää valintapäätöksen perusteluissa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan valintapäätöstä ei ollut perusteltu riittävästi siten kuin hallintolaissa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa oli edellytetty.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan valintapäätöksen muutoksenhakuohjeesta ei ollut käynyt hallintolaissa säädetty huomioon ottaen riittävän selkeästi ilmi, oliko kyseisessä tapauksessa päätökseen ollut mahdollista vaatia oikaisua ja hakea muutosta valittamalla vai oliko päätöstä koskenut muutoksenhakukielto. Valintapäätöksen muutoksenhakuohje ei ollut ollut hallintolain edellyttämällä tavalla riittävän selkeä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.