27.8.2018

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjapyyntö - Kaupanvahvistus - Kiinteistö - Kirjaaminen - Lainhuuto - Maanmittaus - Tietosuoja

Kiinteistöjen luovutuksia koskeva tietopalvelu

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Maanmittauslaitoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön tietoon esittämänsä näkökohdat kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitusten kirjaamisesta Maanmittauslaitoksessa, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin sekä kiinteistöjen kauppahintarekisterin hakutoiminnoista, oikeudesta saada tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin sekä kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen saantitavasta, kiinteistöjen luovutuksia koskevan tietopalvelun rajaamisesta, kiinteistöjen luovutuksia koskevien tietojen saamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla sekä kaupanvahvistajista annettuun lakiin liittyvästä kuntien neuvonnasta.

Kantelussa oli arvosteltu Maanmittauslaitoksen menettelyä tietopyyntöjen käsittelyssä, kun kantelija oli pyytänyt saada toimituksellisiin tarkoituksiin kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoituksia Etelä-Karjalan alueella vuonna 2016 tehdyistä kiinteistökaupoista ja mainittuja ilmoituksia koskevat diaaritiedot, joiden perusteella hän olisi voinut täsmentää tietopyyntönsä koskemaan venäläisten tekemien kiinteistökauppojen kiinteistönluovutusilmoituksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.