27.8.2018

Pakkokeino - Vankeus

Miehittämättömien kulkuneuvojen kulkuun puuttuminen

Oikeuskansleri piti ehdotettuja säännöksiä sekä niiden mukaista eri viranomaisten välistä työnjakoa tarkoituksenmukaisena ja hyväksyttävänä perustuslain kannalta.

Samanaikaisesti oli vireillä muita miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseen liittyviä säädösvalmisteluasioita rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien ja poliisin osalta. Oikeuskansleri viittasi säädösvalmisteluhankkeiden toisistaan poikkeaviin johtopäätöksiin taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ja totesi, että on tärkeää, että samaan toimintaan tai asiaan vaikuttavat muut uudistukset otetaan lainvalmisteluhankkeissa alusta lähtien huomioon ja etteivät johtopäätökset hankkeissa ole keskenään ristiriitaisia tai että mahdolliset ristiriitaiset johtopäätökset avoimesti tuodaan esiin ja tarkasti perustellaan.

Lainvalmisteluhankkeiden ministeriöiden välinen koordinointi ja toimiva vuorovaikutus muun ohella tehostavat ja monipuolistavat lainvalmistelua sekä ehkäisevät tarpeetonta päällekkäistä työtä. Se on tärkeää myös oikeusjärjestyksen johdonmukaisen ja toimivan kokonaisuuden kannalta.

Miehittämättömien kulkuneuvojen kulkuun puuttumisen säännösten jatkovalmistelussa sekä säädettävän lainsäädännön täytäntöönpanossa samoin kuin tarvittavassa koulutuksessa ja hankinnoissa eri viranomaisten on tarpeen toimia yhteistyössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.