7.3.2018

Ilmoitus - Lausunto - Tiedoksianto - Tietosuoja

Julkisia kuulutuksia koskevien menettelysäännösten muuttaminen

Lakiehdotus koski julkisia kuulutuksia ja yleistiedoksiantoa koskevien säännösten muuttamista siten, että kuulutus ja ilmoitus julkaistaisiin ensisijaisesti yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota muutosehdotusten myötä lisääntyvään viranomaisten vastuuseen ja velvollisuuteen tarkoin perehtyä kunkin asian mahdollisiin salassapitokysymyksiin, tietosuojaongelmiin ja vaativiinkin rajanvetoihin siitä, minkälaisia tietoja verkkoon tulee viedä, voi viedä ja ei saa viedä. Toisaalta kaikilla ei tosiasiassa ole pääsyä viranomaisten verkkosivuille. Lisäksi hän kiinnitti huomiota Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen vaikutuksiin henkilötietojen sähköiseen käsittelyyn. Käsittelyllä tulee unionin oikeuden soveltamisalalla olla tietosuoja-asetuksessa tai sen mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädetty käsittelyperuste. Yleistiedoksiannossa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä viranomaisen tehtävänä on tarpeen riittävästi säätää hallintolaissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.