13.3.2018

Hyvä hallinto - Hyvä kielenkäyttö - Neuvonta

TE-toimistojen verkkopalvelun käytettävyys

Oikeuskanslerille tulleessa kolmessa eri kantelussa katsottiin, että TE-toimistojen verkkosivut työttömäksi ilmoittauduttaessa olivat niiden vuoden 2017 heinäkuussa tapahtuneen uudistamisen jälkeen sekavat ja vaikeat käyttää. Ohjelman puutteellisen ohjauksen vuoksi työttömäksi ilmoittautuminen keskeytyi palvelun käyttäjän tietämättä, mikä johti työttömyyskorvauksen maksamisen katkeamiseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että verkkopalvelun käyttäjien valmiudet palvelun käyttämiseen saattoivat vaihdella suurestikin. Käytön epäonnistumisesta aiheutui raskas seuraamus eli työttömyyskorvauksen saamatta jääminen. Nämä seikat korostivat työ- ja elinkeinoministeriön ja sen alaisten viranomaisten  vastuuta muodostaa palvelusta johdonmukainen ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus.

Selvityksen mukaan palveluun oli sittemmin tehty useita muutoksia käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan näissä oloissa ei ollut aihetta muuhun kuin että ministeriön ja sen hallinnonalan huomiota kiinnitettiin velvollisuuteen järjestää toimialaansa kuuluvat palvelut siten, että hallinnossa asioiva voi helposti muodostaa kokonaiskäsityksen asiansa hoitamiseen liittyvistä toimista.  

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.