8.3.2018

Ulosotto - Yhdenvertaisuus

Täytäntöönpanon keskeyttäminen toistuvaistulon ulosmittauksen jälkeen

Kihlakunnanulosottomies oli saatuaan tietää hänen esimiehensä kihlakunnanvoudin tekemästä täytäntöönpanon keskeyttämispäätöksestä maksamattomia veroja koskevassa ulosottoasiassa jättänyt peruuttamatta velallisen työnantajalle annetun palkan pidätysmääräyksen, joka liittyi ennen keskeyttämispäätöstä tehtyyn toistuvaissuorituksena maksettavan palkan ulosmittaukseen. Kihlakunnanulosottomies perusteli menettelyään sillä, että täytäntöönpanon keskeyttäminen koskisi ainoastaan keskeyttämispäätöksen jälkeen tehtyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Samaa kantaa edusti kihlakunnanulosottomiehen esimies kihlakunnanvouti.

Ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti selvityksessään ja Valtakunnanvoudinvirasto lausunnossaan katsoivat kuitenkin, että kihlakunnanulosottomiehen olisi tullut keskeyttää palkanulosmittaus peruuttamalla velallisen työnantajalle annettu palkanpidätysmääräys. Käsitystensä perusteeksi mainitut tahot viittasivat oikeuskirjallisuudessa esitettyyn kantaan sekä korkeimman oikeuden ratkaisuun 2007:51, joka tosin koski vuokratulojen ulosmittausta. Siitä ilmenevä oikeusohje soveltui kuitenkin muuhunkin toistuvaistulon ulosmittaukseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti ulosottoviraston johtavan kihlakunnanvoudin ja Valtakunnanvoudinviraston tulkintaa perustellumpana kuin kihlakunnanulosottomiehen ja hänen esimiehensä kihlakunnanvoudin tulkintaa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan kihlakunnanulosottomiehen olisi tullut saatuaan tietää esimiehensä kihlakunnanvoudin tekemästä täytäntöönpanon keskeyttämispäätöksestä peruuttaa kantelijan työnantajalle annettu juokseva palkanpidätysmääräys. Kihlakunnanulosottomiehen menettelyn moitittavuutta lievensi kuitenkin se seikka, että hän oli toiminut esimiehensä antamien ohjeiden mukaan. Velalliselle aiheutuvia haittavaikutuksia lievensi se seikka, että kihlakunnanulosottomies sittemmin tilitti velalliselle virheellisesti ulosmitatut rahavarat.

Kanteluun hankituista selvityksistä ja lausunnosta oli pääteltävissä, että ulosoton virkamiesten keskuudessa esiintyy eriäviä käsityksiä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan säännöksen edellyttämistä toimenpiteistä tilanteessa, jossa velalliselle on aiemmin suoritettu toistuvaistulon ulosmittaus. Tämän vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Valtakunnanvoudinviraston on syytä arvioida, onko sen aiheellista ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin varmistaakseen yhdenmukaisen täytäntöönpanokäytännön ja yhdenvertaisen oikeusturvan toteutumisen mainitunkaltaisissa tilanteissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.