6.3.2018

Hallintolaki - Hallintomenettely - Huolellisuus - Palveluperiaate - Salassapitovelvollisuus - Sähköinen asiointi - Viipyminen

Käsittelyn asianmukaisuus ja viipyminen

Kantelija oli hakenut maksuvapautusta lääkärintodistusta koskevaan maksuun, mutta asian käsittelyn ollessa kesken hänelle oli lähetetty maksua koskeva maksukehotus ja sittemmin perintätoimiston maksukehotus perintäkuluilla lisättynä. Maksuvapautusta koskevan asian käsittely oli kestänyt lähes viisi kuukautta ja päätöksen tekemisen jälkeen kantelijalle oli palautettu hänen lääkärintodistuksesta maksamansa osuus.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että perusturvakeskuksen menettely ei ollut ollut huolellista ja asianmukaista siltä osin, kun maksuvapautushakemuksen kohteena ollutta maksua koskeva tieto ei ollut mennyt maksujen seurannasta vastaavalle taholle ja maksua oli peritty maksukehoituksin. Apulaisoikeuskansleri katsoi myös, että maksuvapautusta koskevan hakemuksen käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.

Perusturvakeskus oli lisäksi vastannut kantelijan sähköpostikirjoitukseen siten, että  vastausviestistä oli ilmennyt kantelijan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuus sekä se, että hän oli hakenut toimeentulotukea. Kyseiset tiedot ovat ehdottomasti salassa pidettäviä tietoja, joita ei tule lähettää suojaamattomassa internetsähköpostissa. Menettely ei ollut kantelijan yksityisyyden suojan kannalta asianmukaista. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti perusturvakeskuksen huomiota hallintoasioiden käsittelyn asianmukaisuuteen ja viivytyksettömyyteen. Lisäksi hän kiinnitti perusturvakeskuksen huomiota siihen, että salassa pidettäviä tietoja ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostissa.  

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.