1.3.2018

Hyvä hallinto - Muutoksenhaku - Neuvonta

Viestintäviraston menettely muutoksenhakuohjauksessa

Kantelija oli saanut Viestintävirastolta kolme hallinnollista maksua koskevaa laskua. Kantelija oli reklamoinut laskuista puhelimitse ja sähköpostitse sekä tiedustellut muutoksenhakumahdollisuudesta ja pyytänyt saada muutoksenhakuohjeet.

Viestintävirasto oli ymmärtänyt kantelijan yhteydenoton koskeneen ensisijaisesti viraston menettelyä, jonka mukaan perittyjä maksuja ei palautettu. Tämän vuoksi Viestintävirastosta oli annettu kantelijalle ainoastaan ohjeet kantelumenettelystä oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että Viestintäviraston menettely oli ollut virheellinen, kun kantelijaa ei neuvonnan yhteydessä ollut ohjattu oikaisuvaatimuksen tekemisen mahdollisuudesta, vaikka valtion maksuperustelain 11 b §:ssä (951/2015) säädetty kuuden kuukauden määräaika oli ollut vielä kulumassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Viestintäviraston huomiota hallintolain 8 §:ssä säädettyyn neuvontavelvollisuuteen muutoksenhakuohjauksessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.