26.2.2018

Hallintokantelu - Kirje - Käsittelyaika - Viipyminen

Ministeriön vastauksen viipyminen

Oikeusministeriö oli siirtänyt kantelijan kirjeen opetus- ja kulttuuriministeriölle mahdollisia toimenpiteitä varten. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli ilman aiheetonta viivytystä lähettänyt Museovirastolle asiaa koskevan lausuntopyynnön. Museovirasto oli toimittanut lausuntonsa ministeriölle sen asettaman noin seitsemän viikon määräajan kuluessa. Tämän jälkeen asiassa ei ollut ollut aktiivisia käsittelytoimia yli 13 kuukauteen. Edes vastausta ja sen viipymisen syitä koskevaan kantelijan tiedusteluun ei ollut tänä aikana vastattu. Kun asia oli siirtynyt uudelle esittelijälle, oli kantelijan kirjeeseen ja tiedusteluun annettu vastaus viipymättä. Kantelijan kirjeen käsittelyaika opetus- ja kulttuuriministeriössä oli siten ollut yli 15 kuukautta ja edelleen kokonaiskäsittelyaika lähes 19 kuukautta, kun otettiin huomioon myös kirjeen lähes kolmen kuukauden käsittelyaika oikeusministeriössä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiassa ei ollut sen laatuun tai laajuuteen liittyvää erityistä perustetta sen pitkälle käsittelyajalle. Kysymys oli ollut Museovirastolta hankittavaa selvitystä edellyttäneestä asiasta, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö oli myöhemmin asian esittelijän vaihduttua viipymättä arvioinut tuon Museovirastolta yli vuosi aikaisemmin saadun selvityksen sisällöltään riittäväksi kantelijan kirjeeseen vastaamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriö oli laiminlyönyt lakiin perustuvan velvollisuutensa ilman aiheetonta viivytystä vastata ministeriön toimialaan kuuluvaan kantelijan kirjoitukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli laiminlyönyt lakiin perustuvan velvollisuutensa myös siltä osin, että kantelijan tiedusteluun asian käsittelyn viipymisestä ei ollut erikseen edes vastattu. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asian käsittelyn viivästyttyä on erityisen tärkeää antaa kohtuullisessa ajassa edes suuntaa-antava arvio vastausajankohdasta sitä koskevaan tiedusteluun. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota edellä kerrottuun.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.