23.2.2018

Hallintopäätös - Hyvä hallinto - Julkisuuslaki

Julkisuuslain mukainen menettely

Kantelija oli 16.2.2017 lähettänyt yliopiston kirjaamoon sähköpostiviestin, jossa hän oli viitannut apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätökseen 13.2.2017, joka oli koskenut yliopiston julkisuuslain mukaista menettelyä. Kantelija ei ollut edelleenkään saanut asiakirjoja, joita hän on pyytänyt yliopistolta jo tammikuussa 2016.

Kantelijan yliopistolta 28.2.2017 saamassa sähköpostiviestissä oli todettu, että pyytämäänsä asiakirjaa ei ollut toimitettu hänelle, koska sitä ei ole olemassa. Viestin mukaan asian käsittely voidaan siirtää kantelijan halutessa viranomaisen ratkaistavaksi ja viestissä tiedustellaan, haluaako kantelija näin meneteltävän. Toisaalta viestiin oli liitetty ”päätökseen liittyvä valitusosoitus” hallinto-oikeuteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Mikäli yliopistolla oli ollut epäselvyyttä siitä, mitä tietoja tai asiakirjoja kantelija oli julkisuuslain nojalla pyytänyt, yliopiston olisi tullut tiedustella häneltä, mikä hänen tietopyyntönsä tarkempi sisältö on. Julkisuuslain mukaisen asiakirja- tai tietopyynnön esittäjän ei voida edellyttää tietävän, missä konkreettisessa asiakirjassa hänen haluamansa tieto on.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan oli ilmeistä, että kantelija oli halunnut saada tietoonsa niiden opiskelijoiden pro gradu -tutkielmastaan saamat sanalliset arviot, joiden opinnäytetöistä oli tehty päätös 13.1.2016.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijalle 28.2.2017 lähetetty sähköpostiviesti oli sisällöltään ristiriitainen. Hänen nähdäkseen sitä ei ollut kuitenkaan pidettävä julkisuuslaissa tarkoitettuna viranomaisen päätöksenä. Jos kantelija ilmoittaa haluavansa asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, yliopiston tulee  tehdä asiassa julkisuuslaissa tarkoitettu, hallintolain edellyttämällä tavalla perusteltu ja muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, mikäli se katsoo, että se ei voi luovuttaa kantelijalle tämän pyytämiä pro gradu -tutkielmien sanallisia arvosteluja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.