23.2.2018

Perus - ja ihmisoikeudet - Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksen luonnos Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta

Oikeuskansleri antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat tehtävät ja toiminnot tulisivat Väyläviraston tehtäväksi. Tällä esityksellä on linkitys toiseen hallituksen esitykseen, joka koskee Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamista osakeyhtiöksi.

Vaikka esitys on pääasiassa virasto-organisaatiota ja tehtävien organisointia koskeva, oikeuskansleri totesi sen olevan Liikenne- ja viestintäviraston tehtävien osalta, mukaan lukien Kyberturvallisuuskeskus, merkityksellinen perustuslain 10 §:ssä perusoikeutena suojatun viestinnän luottamuksellisuuden ja henkilötietojen suojan sekä niihin liittyvän tietoturvallisuuden kannalta, mikä tulee ottaa huomioon hallituksen esityksen perustuslakia ja säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa. Esityksellä on yhteys Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 ja sitä täydentävään ja rinnakkain sovellettavaan tietosuojalakiin, jonka vuoksi ja tietosuojan tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi organisaatiouudistuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön viimeistelyssä olisi yhteistyössä oikeusministeriön sekä tietosuojavaltuutetun kanssa perusteltua tarkastella myös tietosuoja-asetuksen toimeenpanosta johtuvia vaatimuksia.

Oikeuskanslerin mukaan lakiehdotusten säätämisjärjestysperusteluita on perustuslain 124 §:n oikean soveltamisen varmistamiseksi tarpeen täydentää, vaikka samantapaisia järjestelyitä on jo voimassa olevassa lainsäädännössä. Hän muun muassa esitti yksityisille palveluntuottajille siirrettävissä olevia palvelutehtäviä koskevan säännöksen tarkentamista.

Myös organisaatiouudistuksen vaikutusarviointeja pyydettiin osin täydentämään ennen hallituksen esityksen antamista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.