13.2.2018

Hallintopäätös - Harkintavalta - Hyvä hallinto - Kumoaminen - Palauttaminen - Päätöksenteko

Virkaa hakeneella on oikeus saada asiassaan päätös

Kantelija oli hakenut kuntayhtymältä oikaisua, koska ei tullut valituksi hakemaansa virkaan. Kuntayhtymä katsoi nimityspäätöksen virheelliseksi, kumosi päätöksen ja palautti asian nimityspäätöksen tehneelle viranhaltijalle uudelleen käsiteltäväksi. Saadun selvityksen mukaan asian käsittely kuntayhtymässä kuitenkin päättyi tähän eikä uutta päätöstä annettu. Sittemmin viran pätevyysvaatimuksia muutettiin ja siihen siirrettiin virkaan alun perin valittu henkilö, joka ei  ollut täyttänyt viran tuolloisia pätevyysvaatimuksia.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että virkaa hakeneen oikeus päätöksen saamiseen edellyttää uuden päätöksen tekemistä aikaisemman päätöksen kumoamisen jälkeen. Päätöksen lausuma asian palauttamisesta tarkoittaa, että asia on alemmassa viranomaisessa käsiteltävä uudelleen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuntayhtymän huomiota velvollisuuteen antaa virkaa koskevassa asiassa valituskelpoinen päätös sekä päätöksenteossaan  ja muussa menettelyssään noudattaa hyvän hallinnon edellyttämiä tasapuolisia ja objektiivisesti perusteltavissa olevia toimintatapoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.