9.2.2018

Lausunto - Turvallisuus

Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa

Oikeuskansleri antoi sisäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta. Hän piti perusteltuna valmisteltua sääntelyä, jolla pyritään edistämään muun ohella Maahanmuuttoviraston henkilöstön turvallisuutta.

Esitysluonnoksessa oli käsiteltäessä säädösesityksen suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä selostettu perustuslakivaliokunnan vastaavantyyppisiä aiempia turvatoimisääntelyesityksiä käsitellessään esittämiä kannanottoja. Kyseisessä esitysluonnoksen kohdassa ei kuitenkaan ollut juuri perusteltu sitä, miksi ehdotettavien säännöksien merkitsemää puuttumista perusoikeuksiin voitiin pitää hyväksyttävänä sääntelyn kohteena nyt olleessa tilanteessa eli tarkoituksessa turvata Maahanmuuttoviraston toimintaa sekä säilyttää turvallisuus ja järjestys sen käytössä olevissa tiloissa. Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan lisäksi huomiota muun ohella turvatarkastajaksi hyväksymisen peruuttamista koskevan sääntelyn sijaintiin lakiluonnoksessa ja käsitteen turvatoimialue tarpeettomaan käyttöön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.