22.1.2018

Asiakirjapyyntö - Julkisuuslaki - Poliisi - Viipyminen

Poliisihallituksen olisi tullut vastata asiakirjapyyntöön nopeammin

Kantelija oli lähettänyt 27.4.2017 Poliisihallitukselle asiakirjan toimittamista koskevan pyynnön. Hänelle oli vastattu 5.6.2017. Asian selvittäminen oli vaatinut runsaasti teknisiä tarkistuksia ja aikaa vievää tietojenkäsittelyn tarkoituksenmukaisuuden ja tietojen oikeellisuuden arviointia. Lisäksi kantelija oli toimittanut useita samaan asiaan liittyviä samankaltaisia asiakirjapyyntöjä, mistä johtuen asiakirjojen yksilöinti saattoi olla haasteellista.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asiakirjapyynnön käsittelyn viivytyksettömyys oli arvioitava tapauskohtaisesti. Tämä ei kuitenkaan oikeuta poikkeamaan julkisuuslain asettamista ehdottomista määräajoista. Tapauskohtaisilla seikoilla, joita Poliisihallitus oli lausunnossaan tuonut esille, voi kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko asiakirjapyyntöön pitänyt vastata viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluessa vai viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Kantelijan tapauksessa asiakirjapyyntöön vastaamisessa kuukaudenkin enimmäisaika oli ylittynyt.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen huomiota julkisuuslain 14 §:n säännöksien noudattamiseen asiakirjapyyntöjen käsittelyssä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.