4.1.2018

Asiakirjapyyntö - Hyvä hallinto - Hyvä kielenkäyttö

Asiakirjapyynnön käsittely

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota julkisuuslain noudattamiseen ja kielenkäytön asiallisuuden vaatimukseen.

Kantelija oli pyytänyt asiansa ”diaarion-päiväkirjan-tapahtumaluettelon”. Saadun selvityksen mukaan kaupungin pysäköinninvalvonta ei pidä diaariota oikaisuvaatimusasioihin liittyen. Julkisuuslaissa säädetty menettely ja oikeus saada asiakirjapyyntöön muutoksenhakukelpoinen päätös soveltuu myös tilanteissa, joissa viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa. Näin ainakin silloin, kun pyydetyn asiakirjan olemassaoloa ei voida pitää poissuljettuna.

Asiallisen kielenkäytön vaatimus koskee kaikkea viranomaistoimintaa, myös virkamiesten välistä kirjeenvaihtoa asiakkaan asiassa. Kantelijalle oli lähetetty vahingossa viranomaisen sisäiseksi tarkoitettu sähköpostiviesti, jossa käytettyä ilmaisua ei voitu apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan pitää asiallisena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.