21.12.2016

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjapyyntö - Päätös

Asiakirjapyyntöön annettava perusteltu päätös

Kantelijat olivat pyytäneet saada tiedon kaivutyöhön liittyvästä niin sanotusta välikatselmuksesta laaditusta pöytäkirjasta. Tilaisuudesta ei kuitenkaan ollut laadittu pöytäkirjaa, eikä kaupunki voinut suostua pyyntöön. Kaupunki oli vastannut asiakirjapyyntöön ilmoittamalla, ettei välikatselmuksista ole yleensä tehty pöytäkirjaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että oikeus saada perusteltu päätös ja hakea päätökseen muutosta ovat hyvän hallinnon keskeisiä oikeusturvatakeita. Tietopyyntöä koskevia julkisuuslain menettelysäännöksiä on noudatettava myös silloin, kun viranomaisella ei ole pyydettyä tietoa. Kantelijoille olisi tullut ilmoittaa selkeästi asiakirjan antamisesta kieltäytymisen syy ja antaa heille tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Heiltä olisi tullut myös tiedustella, haluavatko he asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Halutessaan kantelijoilla olisi siten tullut olla mahdollisuus saada halutessaan perusteltu, valituskelpoinen päätös asiakirjapyyntöönsä. Kaupungin asianomaisen toimialan ja kaupunginhallituksen huomiota kiinnitettiin asiakirjapyynnön käsittelyä koskeviin säännöksiin. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.