21.12.2016

Esitutkinta - Viipyminen

Esitutkinnan viipyminen

Kolme samaan asiakokonaisuuteen kuulunutta esitutkintaa olivat olleet suhteellisen pitkään vireillä poliisilaitoksella. Aluksi S-asiaksi rekisteröity ja sittemmin R-asiaksi muutettu esitutkinta oli päättynyt oltuaan vireillä 2 vuotta ja 4 kuukautta. Kahdessa muussa asiassa esitutkinta oli keskeytetty tai päättynyt oltuaan vireillä 1 vuoden ja 5 kuukautta sekä 1 vuoden ja 4 kuukautta.

Selvityksen mukaan esitutkinnat olisi voitu päättää jo noin vuotta aikaisemmin kuin mitä tapahtui, mutta päättäminen oli viipynyt muun muassa eräiden muiden vanhentumisvaarassa olevien esitutkintojen priorisoimisen vuoksi. Eräässä asiassa tutkinnanjohtajuutta ei ollut heti tutkinnanjohtajan jäätyä virkavapaalle siirretty toiselle tutkinnanjohtajalle.

Poliisihallitus katsoi lausunnossaan, että poliisilaitos oli kuitenkin toiminut kohtuullisen aktiivisesti, huomioon ottaen, ettei esitutkinnalle voida asettaa yleistä enimmäiskestoaikaa, se seikka ettei rikoksia ollut vanhentunut esitutkinnan aikana ja henkilöpoistumien tuomat haasteet. Poliisihallituksen mukaan esitutkintoja olisi kiiretilanteesta huolimatta voitu saattaa päätökseen nopeammalla aikataululla.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen arvioon ja kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen suorittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.