19.12.2016

Hallintotehtävä - Poliisi - Viipyminen

Tiedusteluun vastaamisen viipyminen poliisilaitoksessa

Kantelija oli sähköpostitse tiedustellut poliisilaitokselta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden maastapoistamiskäytäntöön liittyviä seikkoja. Kantelija sai kirjoitukseensa ja kahteen muistutuskirjoitukseensa vastaanottokuittaukset, muttei mitään vastausta varsinaisiin kysymyksiinsä. Vastauksen hän sai vasta noin 2,5 kuukauden kuluttua, hänen ehdittyä jo kannella asiasta oikeuskanslerille. Poliisilaitoksen selvityksen mukaan kantelijan tiedustelukirjoitus oli ensin kiertänyt poliisilaitoksessa noin kuukauden ajan, jonka jälkeen se oli toimitettu maastapoistamisasioista vastaavalle komisariolle. Tämä oli luettuaan kysymykset kuitenkin kertomansa mukaan unohtanut asiaan vastaamisen muiden kiireellisimpien tehtävien vuoksi. Lopulta toinen komisario lähetti kantelijalle vastauskirjeen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota viranomaisen velvollisuuteen vastata myös viranomaisen toimintaa koskevaan yleisluonteiseen tiedusteluun kohtuullisessa ajassa. Hän katsoi, että kantelussa tarkoitettuun tiedusteluun ei ollut vastattu kohtuullisessa ajassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.