09.12.2016

Aluehallintovirasto - Kantelu - Terveydenhuolto - Viipyminen

Hallintokantelun käsittely viivästyi aluehallintovirastossa

Lääkäriaseman menettelyä koskevan kantelun käsittely aluehallintovirastossa oli kestänyt yli kaksi vuotta. Aluehallintoviraston selvityksen mukaan käsittelyajan pituuteen oli vaikuttanut sekä kanteluasioiden käsittelyn ruuhkautuminen että asian esittelijänä olleen ylitarkastajan menettely.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelun käsittelyaikaa ei voitu pitää kantelijan kannalta hyväksyttävänä. Kahden vuoden käsittelyaika sisälsi noin vuoden pituisen toimenpiteettömän jakson ennen asian siirtämistä ylitarkastajan esiteltäväksi. Kanteluiden käsittelyprosessissa tulee varmistaa, että tällaista kantelun käsittelyn pysähtymistä ei voi tapahtua. Myöskään aluehallintoviraston esittämällä henkilöstöpulalla ja sen aiheuttamalla käsittelyn ruuhkautumisella ei voida perustella pitkää käsittelyaikaa. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluehallintoviraston huomiota viranomaisen velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.