22.11.2016

Hallintolaki - Hallintopäätös - Päätöksenteko - Selvitys - Viipyminen

Asian riittävä selvittäminen

Kansaneläkelaitos (Kela) oli tehnyt päätöksen kantelijan sairauspäivärahahakemuksesta ilman, että Kela oli riittävästi selvittänyt kantelijan työkyvyttömyyden alkamisaikaa. Lisäksi Kela ei päätöksessään ottanut kantaa kantelijan koko vaatimukseen, vaan ratkaisi sen vain osittain. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain 31 §:n säännökseen asian selvittämisestä ja perustuslain 21 §:n 1 momentin säännökseen asian käsittelemisestä asianmukaisesti sekä hallintolain 44 ja 45 §:n säännöksiin hallintopäätöksen sisällöstä ja perustelemisesta.

Lisäksi kantelijan toimittamien muutoksenhakukirjelmien toimittaminen muutoksenhakuelimille oli viipynyt, minkä vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi Kelan tietoon käsityksensä viipymisestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.