24.11.2016

Huomautus - Käräjäoikeus - Riita-asia - Virkarikos - Yksipuolinen tuomio

Käräjänotaarin virheellinen menettely velkomusasiassa

Käräjänotaari oli ratkaissut takaajan vastuuta koskeneen asian kantajana asiassa olleen pankin hyväksi yksipuolisella tuomiolla. Hän oli ilmoittanut ratkaisun perusteeksi sen, että vastaaja ei ollut asetetussa määräajassa antanut häneltä asiassa pyydettyä vastausta.

Vastaajalle asetettu määräaika ei kuitenkaan ollut umpeutunut, sillä käräjäoikeus oli ennen asian ratkaisemista vastaajan pyynnöstä jatkanut määräaikaa. Lisäksi käräjänotaari oli ratkaissut asian yksipuolisella tuomiolla kantajan hyväksi siltäkin osin kuin kannevaatimukset ylittivät vastaajan rahamääräisesti rajatun takausvastuun.

Asian vastaaja teki käräjänotaarin menettelystä poliisille rikosilmoituksen. Poliisi suoritti asiassa esitutkinnan ja siirsi asian oikeuskanslerille syyteharkintaa varten.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan käräjänotaarin rikkoneen virkavelvollisuutensa ratkaistessaan asian yksipuolisella tuomiolla, vaikka kyseisenlaiselle ratkaisulle laissa säädettyjä edellytyksiä ei ollut olemassa, koska vastaajalle vastauksen antamiseksi asetettu määräaika ei ollut kulunut umpeen. Siinäkin tapauksessa, että vastaaja ei olisi vastannut määräajassa, olisi käräjänotaarin tullut lain mukaan hylätä kanne tuomiolla siltä osin kuin se oli selvästi perusteeton.

Oikeuskansleri totesi käräjänotaarin menettelyn kohdistuneen tämän virkavelvollisuuksien ydinalueelle eli lainkäyttöasian ratkaisemiseen. Menettely rikkoi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvaa vastaajan oikeutta tulla kuulluksi ennen asiansa ratkaisemista tuomioistuimessa ja oli omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Vastaaja oli menettelyn seurauksena joutunut hakemaan asiassa takaisinsaantia. Käräjänotaarin menettelyä ei oikeuskanslerin arvion mukaan voitu pitää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin vähäisenä.

Oikeuskansleri totesi käräjänotaarin syyllistyneen menettelyllään tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Oikeuskansleri arvioi kuitenkin syytteen nostamisen sijaan riittäväksi antaa tälle huomautuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.