17.11.2016

Lääkärintodistus - Maksu - Muutoksenhaku - Terveydenhuolto - Valitusosoitus

Asiakasmaksua koskevaan laskuun ei liitetty oikaisuvaatimusohjeita

Kantelija arvosteli kaupungin hyvinvointitoimialan käytäntöä periä maksu B-lausunnosta, jota tarvittiin lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi Kansaneläkelaitokselta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että saadun selvityksen perusteella kysymys B-lausunnon maksullisuudesta oli ollut tulkinnanvarainen. Kaupungin hyvinvointitoimialan laskutuskäytännön mukaan Kansaneläkelaitosta varten kirjoitettavat lääkärinlausunnot olivat maksullisia. Asiakasmaksuun on asiakasmaksulain mukaisesti mahdollista hakea muutosta, ja oikaisuvaatimusmenettelyn jälkeen asia voidaan saattaa hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan lääkärin potilaalleen määräämän lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi tarvittavan lääkärinlausunnon maksullisuutta/maksuttomuutta koskeva kysymys on sellainen terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva sisällöllinen kysymys, jota oikeuskansleri ei voi ratkaista. Kaupungin asianomaisten virkamiesten virkatoimintaa koskevalta laillisuusvalvonnalliselta kannalta apulaisoikeuskansleri viittasi siihen, mitä muun muassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa 21.10.2015 sekä nyttemmin sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo –ohjeessa (4/2016) 22.9.2016 oli todettu. Yleiseltä kannalta apulaisoikeuskansleri piti varsin epätyydyttävänä, että terveydenhuollossa näinkään yleisestä ja merkittävää asiakasryhmää koskevasta ja käytännön kannalta merkityksellisestä asiasta ei ole ollut valtakunnallisesti yhtenäisesti sovellettavia, hallintotoimintaa helpottavia ja samalla asiakkaiden oikeusturvaa kohentavia ohjeita. Saadun selvityksen perusteella asiassa ei tältä osin kuitenkaan ilmennyt kaupungin hyvinvointitoimialan lainvastaista tai velvollisuuksien vastaista menettelyä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelussa tarkoitettuun asiakasmaksua koskevaan laskuun ei ollut liitetty oikaisuvaatimusohjeita. Kaupungin hyvinvointitoimialan selvityksen mukaan oikaisuvaatimusohjeiden antamista koskeva asia selvitettäisiin ja kantelijalle lähetettäisiin tieto muutoksenhaun mahdollisuudesta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain 46 §:n mukaisesti oikaisuvaatimusohjeet olisi tullut antaa samanaikaisesti päätöksen kanssa ja että asiassa oli tältä osin toimittu virheellisesti. Oikaisuvaatimuksen määräaika oli alkanut siitä, kun laskua koskeva oikaisuvaatimusohje on annettu maksuvelvolliselle todisteellisesti tiedoksi. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin hyvinvointitoimialan huomiota oikaisuvaatimusohjeiden antamiseen hallintolain 46 §:n mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.