15.11.2016

Hyvä hallinto - Neuvonta - Viipyminen

Vahingonkorvausvaatimukseen ja tiedusteluihin vastattava kohtuullisessa ajassa

Kaupungille oli 9.1.2015 osoitettu vahingonkorvausvaatimus ja muun muassa sitä koskevia muistutuksia ja tiedusteluja kesäkuussa ja syyskuussa 2015. Maaliskuussa ja toukokuussa 2015 kantelijalle oli vastattu, että asian käsittely on vielä kesken vakuutusyhtiössä, mutta tämän jälkeen kantelijan tiedusteluihin ei ollut vastattu mitään. Saadun selvityksen mukaan korvausvaatimusasian käsittely oli edelleen kesken vielä marraskuussa 2016 eli lähes kahden vuoden kuluttua asian vireille tulosta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeus asian viivytyksettömään ja asianmukaiseen käsittelyyn turvataan perustuslaissa. Hyvään hallintoon kuuluu, että viranomainen myös ilman aiheetonta viivytystä vastaa toimivaltaansa kuuluviin asiallisiin ja riittävän yksilöityihin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Asian käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä ja käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin vastaamisesta säädetään erikseen hallintolaissa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupunki ei ollut käsitellyt kantelijan korvausvaatimusta kohtuullisessa ajassa eikä vastannut tämän tiedusteluihin hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti. Kaupungin huomiota kiinnitettiin viranomaisen palveluperiaatetta, neuvontavelvollisuutta ja asian käsittelyn viivytyksettömyyttä koskeviin säännöksiin ja kehotettiin huolehtimaan siitä, että ratkaisu kantelijan korvausvaatimukseen annetaan mahdollisimman pian.

Kaupunki toimitti oikeuskanslerinvirastoon vakuutusyhtiön päätöksen, joka on päivätty pian apulaisoikeuskanslerin ratkaisun jälkeen. Kaupungin päätös kantelijan vahingonkorvausvaatimukseen on tehty tammikuussa 2017 hieman yli kahden vuoden kuluttua korvausvaatimuksen esittämisestä. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.