11.11.2016

Hyvä hallinto - Pankit - Salassapitovelvollisuus

Viranomaisen antamien tietojen on oltava oikeita

Kunnan sosiaalitoimi voi tehdä toimeentulotuen asiakkaan pankissa olevista varoista tiedustelun pankille, mikäli on perusteltua syytä epäillä asiakkaan antamien tietojen luotettavuutta. Rahalaitostiedustelusta tehty päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka päätökseen voitaisiin hakea muutosta eikä se siten olisi lainvoimainen.

Viranhaltija oli päättänyt suorittaa rahalaitostiedustelun, mutta oli ennen päätöksen täytäntöönpanoa varannut asiakkaalle tilaisuuden esittää selvitystä taloudellisesta tilanteestaan. Koska riittävää selvitystä ei esitetty, viranhaltija päätti panna päätöksensä täytäntöön, vaikka henkilö oli hakenut päätökseen määräajassa muutosta. Viranhaltija oli pankille lähettämäänsä tiedustelulomakkeeseen merkinnyt päätöksensä olevan lainvoimainen, koska oli siinä käsityksessä, että asiakkaalle annetun selvitysmääräajan umpeen kuluminen oli aiheuttanut päätöksen lainvoimaiseksi tulon.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksen olevan lainvoimainen silloin, kun siihen ei enää voida hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Koska päätökseen oli haettu muutosta, se ei ollut lainvoimainen. Rahalaitostiedustelun merkintä lainvoimaisuudesta oli siten virheellinen. Viranomaisen antamien tietojen tulee olla oikeita ja paikkansapitäviä.

Koska väärien tietojen antaminen pankille ei ilmeisestikään ollut tarkoituksellista, apulaisoikeuskanslerin sijainen tyytyi kiinnittämään viranhaltijan huomiota velvollisuuteen huolehtia laatimiinsa asiakirjoihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.