15.11.2016

Hyvä hallinto - Järjestöt - Valtionavustus

Liikuntajärjestöjen valtionavustuskäsittelyssä on ollut puutteita

Kantelija arvosteli opetus- ja kulttuuriministeriön menettelyä valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionavustuskäsittelyssä. Kantelija katsoi, ettei avustusjärjestelmä täytä hyvän hallinnon vaatimuksia, eikä avustusten jakamisessa noudateta hallintolain, valtionavustuslain ja liikuntalain mukaisia periaatteita.

Oikeuskansleri katsoi, ettei opetus- ja kulttuuriministeriö ole valvonut avustusten käyttöä hyvän hallinnon vaatimukset huomioon ottaen riittävästi eikä tarkastuksia ole juurikaan tehty. Avustusten myöntökriteereiden selkeydessä ja läpinäkyvyydessä sekä tämän vuoksi myös avustuspäätösten perustelemisessa on ollut puutteita.

Valtionavustusten valvonnan laadun kehittämiseen on kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriössä kiinnitetty huomiota monin tavoin. Ministeriö on myös uudistanut taloustarkastuksen toimintakäytännöt sekä aloittanut seurantajärjestelmän uudistamisen. Ministeriössä laaditaan vuosittain tarkastussuunnitelma, johon sisältyy myös paikanpäällä tehtäviä tarkastuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeri asetti 1.11.2016 työryhmän, jonka tehtävänä on selkeyttää valtion roolia ja ohjauskeinoja suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä. Oikeuskansleri katsoi, että tämän työryhmän työssä on mahdollisuus ottaa käsiteltäväksi seikkoja, jotka vaativat vielä hallinnon laadun kannalta toimenpiteitä avustusjärjestelmien kehittämisessä.

Oikeuskansleri katsoi, että vaikka valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionavustuskäsittelyssä on ollut puutteita, vaikuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön jo tekemät toimenpiteet ja ministeriön suunnitelmissa olevat kehittämistoimet hyvän hallinnon vaatimusten kannalta oikeansuuntaisilta.

Oikeuskansleri pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä toimittamaan vuoden 2017 loppuun mennessä selvityksen siitä, miten vuonna 2016 toteutetut ja vuodelle 2017 suunnitellut valtionavustusjärjestelmän kehittämistoimenpiteet ovat onnistuneet käytännössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.