04.11.2016

Hyvä hallinto - Maanmittaus - Tie - Vastaus

Asiakkaan tiedusteluun tulee vastata

Alueellisen yksityistietoimituksen toimitusinsinööri oli vastannut sähköpostitse kantelijoiden ensimmäiseen tiedusteluun, joka koski jo rekisteröityä toimitusta. Kantelijoiden lisäkirjoitukseen kysymyksineen toimitusinsinööri ei vastannut.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että toimitusinsinöörin olisi tullut vastata asiakkaiden viestiin tai tarvittaessa siirtää viesti toisen työntekijän käsiteltäväksi. Mikäli asia ei toimitusinsinöörin käsityksen mukaan ole kaikilta osin kuulunut Maanmittauslaitoksen toimivaltaan ja tehtäviin, hänen olisi tullut kehottaa kantelijoita kääntymään toimivaltaisen viranomaisen puoleen. Vastaamatta jättämistä ei voida pitää hyvän hallintotavan mukaisena menettelynä, kun asiakkaat ovat selvästi jääneet odottamaan vastausta. Toimitusinsinöörin huomiota kiinnitettiin hallintolaissa säädettyyn viranomaisen neuvontavelvollisuuteen. Kun saadusta selvityksestä ei käynyt ilmi, että toimitusinsinööri tai joku muu Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva olisi myöhemminkään vastannut tiedusteluun, apulaisoikeuskansleri pyysi Maanmittauslaitosta toimittamaan 31.12.2016 mennessä tiedon siitä, miten kantelijoiden tiedusteluun on vastattu.

Maanmittauslaitos toimitti selvityksen, jonka mukaan rekisteripäällikkö oli 14.11.2016 lähettänyt kantelijoille Maanmittauslaitoksen selvityksen 23.12.2015 liitteineen sekä alueellisen yksityistietoimituksen pöytäkirjan. Lisäksi rekisteripäällikkö oli 15.11.2016 keskustellut puhelimitse kantelijoiden kanssa erikseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.